Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSСереда, 26.02.2020, 11:29

Меню сайту
Категорії розділу
Установчі документи [5]
Рекомендуємо
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів” Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 402
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » Статті » Установчі документи » Установчі документи

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

Ставищенської районної ради

№46 від 29 березня 2011 року

СТАТУТ

СТАВИЩЕНСЬКОГО РАЙОННОГО

ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ

ТВОРЧОСТІ

СТАВИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція від 29.03.2011р.)

Ставище, 2011р

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ставищенський районний центр дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

Ставищенський районний центр дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема, «Про освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2002р. №433 (зі змінами), наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Ставищенський районний центр дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області є повним правонаступником прав та обов’язків Ставищенського районного Центру дитячої та юнацької творчості, зареєстрованого розпорядженням Ставищенської районної державної адміністрації від 04 грудня 2001 р. №459.

Мова навчання і виховання у Ставищенському районному центрі дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області відповідно Конституції України є українською.

Засновником Ставищенського районного центру дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області є Ставищенська районна рада Київської області (далі: Засновник). Уповноважений Засновником орган – Ставищенська районна державна адміністрація та в її особі відділ освіти Ставищенської районної держадміністрації здійснює фінансування закладу, надає необхідні будівельні, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» Ставищенський районний центр дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області є юридичною особою, має печатку, штамп, може мати в установах банків власний рахунок.

Повна назва позашкільного закладу - Ставищенський районний центр дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області.

Скорочена назва – СРЦДЮТ.

Юридична адреса: Київська область,

Ставищенський район, смт. Ставище

Провулок Парковий, 2

(тел. 2-27-64)

Ставищенський районний центр дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області (далі – Центр) самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний заклад.

Центр несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про освіту» і «Про позашкільну освіту»;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів позашкільної освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньо-виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі договірних зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

Центр проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.

Центр забезпечує організацію гуртків, клубів, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднань як на базі позашкільного навчального закладу, так і на базі загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих садків, на базі спортивних будівель і стадіонів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод.

Головним завданням Центру є:

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

- виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- виховання у вихованців любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів; виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;

- задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, потреб духовного і фізичного розвитку вихованців; формуванню у вихованців відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих школярів;

- організація дозвілля та пошук його нових форм;

- профілактика бездоглядності, правопорушень; виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

- здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи, навчально-тренувальної та спортивної роботи.

Діяльність Центру будується на принципах доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань; статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; добровільності вибору гуртків; гуманізму, науковості, світського характеру освіти, правового і соціального захисту вихованців, розвиваючого характеру навчання, гнучкості та прогностичності, безперервності та різноманітності.

Центр має право:

користування пільгами, що передбачені державою;

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати норми та засоби організації навчально-виховного процесу;

розробляти та впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

визначати контингент учнів;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центром проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати, матеріального заохочення в межах власного кошторису;

запрошувати на роботу спеціалістів на договірних умовах;

бути власником і розпорядником майна (рухомого й нерухомого);

отримувати кошти та матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

залишати в своєму розпорядженні та використовувати кошти від господарської діяльності;

здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом.

Центр працює за такими напрямами: художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, гуманітарний, дослідницько-експериментальний, оздоровчий, соціально-реабілітаційний, військово-патріотичний.

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Центр працює за річним планом роботи, погодженим з відділом освіти Ставищенської райдержадміністрації, в якому реалізуються основні напрями діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, потреб сім’ї, запитів інших навчальних закладів, районної асоціації дитячих організацій Ставищенщини «Крона». У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Заняття гуртків здійснюються за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з врахуванням специфіки й можливостей даного закладу, а також навчальними планами і програмами, затвердженими відділом освіти Ставищенської райдержадміністрації.

Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об’єднаннях.

Експериментальні навчальні програми складає позашкільний навчальний заклад з урахуванням типового навчального плану.

Індивідуальне навчання в Центрі проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді і спорту.

Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я з використанням різноманітних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, клубна робота, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в майстернях.

Навчальний рік у Центрі розпочинається 1 вересня і завершується 31 травня наступного року. Комплектування гуртків, груп здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи позашкільного навчального закладу.

У канікулярні, вихідні та святкові дні Центр працює за окремим планом, затвердженим його директором.

До Центру зараховуються діти та молодь, як правило, віком від 5 до 18 років.

Прийом до Центру може здійснюватися протягом навчального року за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб які їх замінюють.

Середня наповнюваність гуртків, груп у Центрі становить від 10 до 15 вихованців, учнів, слухачів.

Гурток - це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань установлює директор позашкільного закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів та слухачів і становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.

При зарахуванні до туристських, хореографічних гуртків слід мати медичну довідку про відсутність в учня протипоказань для занять у Центрі.

Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізичного розвитку дітей та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить:

віком від 5-до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями гуртків є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи Центру.

Розклад занять гуртків, груп складається адміністрацією закладу з урахуванням оптимального режиму праці та відпочинку дітей, їх вікових особливостей та встановлених санітарно-гігієнічних профілактичних норм.

Навчально-виховна діяльність гуртків класифікується за трьома рівнями:

початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їхніх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

За результатами навчання випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні заліки, видається свідоцтво, яке виготовляється за рахунок коштів Засновника.

Центр проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп, підвищення психолого-педагогічної майстерності керівників гуртків, заступників директорів шкіл з питань виховної роботи, класних керівників. У Центрі функціонують методичні об’єднання за напрямками діяльності гуртків, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

Методичні об’єднання створюються у Центрі для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Центрі створена методична рада, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники закладу. Згідно з рішенням Засновника СРЦДЮТ надає інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

Центр організовує і проводить районні очно-заочні масові заходи:

свята, концерти, конкурси, змагання, олімпіади, фестивалі; створює необхідні умови для розваг, відпочинку, спілкування дітей та їх батьків, використовуючи різноманітні засоби емоційного впливу з урахуванням вікових особливостей учнів; здійснює пошук сучасних форм роботи, підтримує соціально-значимі ініціативи та рухи.

У масовій роботі Центр взаємодіє із сім’єю, громадськими організаціями, іншими навчально-виховними закладами, а також культурно-освітніми та спортивними установами.

Випускникам Центру, які в установленому порядку склали кваліфіковані іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Учасниками навчально-виховного процесу в СРЦДЮТ є:

- вихованці, учні і слухачі;

- директор, заступник директора, методисти, культорганізатор, практичний психолог;

- педагогічні працівники-керівники гуртків;

- батьки або особи, які їх замінюють.

Вихованці, учні і слухачі СРЦДЮТ мають гарантоване державне право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір діяльності;

- навчання у кількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, корекційно-відновною, матеріально-технічною базою закладу;

- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного та фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права, принижують честь і гідність;

- представлення в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу.

За успіхи у навчанні (праці) для вихованців, учнів і слухачів встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення:

відзначення цінними подарунками за відмінні досягнення у навчання (праці) та активну участь у змаганнях, конкурсах, концертних програмах;

нагородження кращих вихованців, учнів і слухачів, оздоровчими путівками, цікавими поїздками.

Вихованці, учні і слухачі Центру зобов’язанні:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватися морально-етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися вимог Статуту, Правил для вихованців, учнів, слухачів;

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників здійснює директор СРЦДЮТ.

Педагогічні працівники мають право на:

внесення керівництву закладу пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництва та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку, що діють у закладі;

вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями, слухачами;

захист професійної честі, гідності, відповідно до законодавства;

моральне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

об’єднання у професійні спілки;

щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів та інші соціальні гарантії.

Педагогічні працівники зобов’язанні:

виконувати навчальні плани та програми;

надавати знання, формувати вмінні та навички з різних напрямків позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;

сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей вихованців, відповідно до їх задатків та запитів;

здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки, вимог Статуту, правил для вихованців, учнів, слухачів, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати посадові обов’язки, вести документацію, пов’язану з їх виконанням (журнали, плани роботи тощо), дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виконувати накази та розпорядження директора закладу, органів державного управління яких належить заклад.

Керівники гуртків працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

Обсяг педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі визначається його директором згідно із законодавством і затверджується Засновником.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремим навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців закладу протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

Педагогічне навантаження керівників гуртків визначається відповідно до встановлених ставок. Педагогічне навантаження педагогічного працівника обсягом менше тарифної ставки встановлюється за його письмовою згодою.

Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умов договору, звільняються з посади згідно з чинним законодавством.

Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;

звертатися до органів управління освітою, директора позашкільного навчально-виховного закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності позашкільного навчального закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу.

IV.УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

Керівництво СРЦДЮТ здійснює директор, який є громадянином України, має вищу педагогічну освіту та стаж педагогічної роботи не менше як три роки.

Керівник, заступник керівника, педагогічні та інші працівники Центру призначаються на посади і звільняються відповідно до законодавства.

Директор Центру:

здійснює керівництва колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;

створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;

організовує виконання кошторису доходів і видатків, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам відповідно до законодавства;

представляє навчальний заклад у всіх підприємствах, установах , організаціях, відповідає перед відділом освіти за результати діяльності закладу;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу;

затверджує посадові обов’язки працівників.

Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом.

Педагогічна рада Центру:

розглядає плани, підсумки й актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не можуть відбуватися рідше, ніж двічі на рік. Рішення педагогічної ради є обов’язковим для виконання всіма працівниками.

Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори колективу закладу. У період між зборами діє рада Центру, діяльність якої регулюється даним Статутом. Рада Центру організовує виконання рішень загальних зборів:

підтримує творчі ініціативи, новації;

спільно з батьками забезпечує соціальний захист учнів;

контролює використання позабюджетних коштів;

представляє інтереси закладу в громадських організаціях.

У позашкільному навчальному закладі за рішенням загальних зборів створюється і діє піклувальна рада, учнівський та батьківські комітети. Батьківський комітет приймає рішення про участь в заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру. Захищає законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування та у відповідних державних судових органах.

При Центрі створена районна асоціація дитячих організацій Ставищенщини «Крона» - гуманістична громадська організація, яка на основі добровільної згоди об’єднує шкільні дитячі організації та товариства навчально-виховних закладів району. Створена для задоволення соціальних, освітніх, духовних, культурних, спортивних та інших спільних інтересів учнівської молоді. Організаційною формою діяльності РАДОС «Крона» є гра, етапи якої завершуються турнірами, фестивалями та змаганнями. Перелік напрямків діяльності визначається на початку навчального року, а зміст діяльності з кожного напрямку розкривається у відповідних положеннях, які затверджуються на конференціях, що є вищим органом самоврядування РАДОС «Крона». Вищим виконавчим органом є координаційна рада, яка обирається на конференції на початку навчального року.

Координаційна рада РАДОС «Крона»:

організовує проведення загальної районної гри та виконання рішень конференції;

забезпечує організаційно-методичну роботу з активом.

Координаційну раду РАДОС «Крона» очолює голова Координаційної ради. Координаційна рада працює під керівництвом педагога-наставника на умовах співробітництва та співуправління, якого призначає засновник. Асоціація фінансується засновником - відділом освіти Ставищенської райдержадміністрації та фондом сприяння РАДОС «Крона», який формується із благодійних пожертвувань. Асоціація має Статут, емблему, заклик та пісню.

V.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Фінансово-господарська діяльність СРЦДЮТ проводиться відповідно до законодавства та Статуту закладу.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів

Фінансування позашкільного закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Додатковими джерелами фінансування коштів є:

кошти, отримані за надання платних послуг (продаж виробів-сувенірів з постійно діючої виставки, організація платних гуртків комп’ютерної підготовки, хореографії тощо); доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

кошти, одержані за виконання творчих, наукових та інших робіт на замовлення підприємств, установ, організацій;

кошти гуманітарної допомоги;

кредити банків;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

СРЦДЮТ у процесі проведення фінансово-господарської діяльності має право:

користуватися пільгами встановленими для закладів державної системи освіти;

самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності;

користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

отримувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби від інших органів державної влади, підприємств, організацій, установ, окремих громадян;

залишати в своєму розпорядженні та використовувати на розвиток матеріально-технічної бази кошти від здачі в оренду приміщень, реалізації в установленому порядку обладнання, інвентаря тощо;

розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих профільних таборів, туристичних баз, творчо-реабілітаційних центрів, тощо;

направляти кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

відкривати рахунки, в тому числі валютні, в банках України та інших місцях, отримувати за підсумками акредитації додаткові права та пільги передбачені нормативними документами;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та даному Статуту СРЦДЮТ.

Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу охоплює приміщення, обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної роботи позашкільному закладу надаються в користування (оренду) культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

Майно комунального позашкільного навчального закладу може вилучатися Засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у позашкільному навчальному закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

СРЦДЮТ несе відповідальність за дотримання фінансової дисципліни, договірних зобов’язань. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Центру здійснюється відповідними державними органами, а також через уповноважених осіб.

Працівники СРЦДЮТ, вихованці та їх батьки несуть матеріальну відповідальність за псування майна.

VI.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

СРЦДЮТ безпосередньо підпорядкований і підзвітний Засновнику.

Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільного закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше, ніж один раз на десять років.

Контроль за забезпеченням Центру в належному рівні додаткової освіти, навчання і виховання дітей за інтересами, здійснюється органами державного управляння освітою.

Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Засновником СРЦДЮТ.

VII.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає Засновник. Реорганізація закладу відбувається щляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а випадку ліквідації за рішенням арбітражного суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління СРЦДЮТ.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно позашкільного навчального закладу освіти, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

У випадку реорганізації, права та зобов’язання СРЦДЮТ переходять до правонаступників відповідно чинного законодавства, або визначених закладом освіти.

Ліквідація позашкільного навчального закладу здійснюється у формах позбавлення статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або Засновником.

Ліквідація або реорганізація Центру здійснюється згідно з чинним законодавством.

При реорганізації чи ліквідації позашкільного навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

Статут в форматі Word

Категорія: Установчі документи | Додав: samel (24.01.2018)
Переглядів: 230 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Хмаринка тегів
Друзі сайту
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Ставищенський ЦДЮТ © 2020