Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSСереда, 26.02.2020, 11:28

Меню сайту
Категорії розділу
Аналіз діяльності [8]
1
Структура методичної роботи [3]
2
Програма розвитку [1]
3
Нормативно-правова база [16]
Інноваційна діяльність [4]
Національно-патріотичне виховання [20]
Скарбничка керівника гуртка [24]
План роботи [1]
Рекомендуємо
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів” Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
Наше опитування
Чим приваблює школярів Центр дитячої та юнацької творчості ?
Всього відповідей: 356
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » Статті » Методичні орієнтири » Аналіз діяльності

Аналіз методичної роботи

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», наказу відділу освіти Ставищенської РДА від 06.06.2017 №254 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів Ставищенського району в 2016/2017 навчальному році», наказу Cтавищенського районного центру дитячої та юнацької творчості від 01.09.2016 №47 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році», згідно з Положенням про методичний кабінет, затвердженого наказом Ставищенського РЦДЮТ від 03.09.2013 №39, діяльність методичного кабінету спрямована на вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створення умов для навчання й саморозвитку особистості упродовж професійної діяльності, модернізацію змісту діяльності в умовах реформування української школи.

2016/2017 навчальний рік став організаційним в питанні реалізації проектів Програми розвитку «Ставищенський РЦДЮТ в інноваційному поступі суспільства: 2016/2018 р.р.»: «Досвічений педагог» (кер. Головатюк І.Я.), «Виховна робота» (кер. Дишлюк Л.В.), «Учнівське самоврядування» (кер. Міщенко Н.М.), «Імідж та комфорт» (кер. Будакова Н.А.).Метою програми є формування інноваційного освітнього простору системи позашкільної освіти Ставищенського району, створення умов для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, модернізація навчально-виховного процесу в закладі.

У 2016/2017 навчальному році завершено роботу з реалізації науково-методичної проблеми «Формування системи цінностей громадянина України шляхом якісної позашкільної освіти». Протягом трьох років роботи над проблемою проведено понад 30 методичних заходів для педагогічних працівників з даної проблеми, над якою працювали: методична рада, педагогічна рада, методичне об’єднання керівників гуртків, психолого-педагогічний семінар для заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів ЗНЗ району. Проведені методичні заходи свідчать про те, що педагоги прагнуть до застосування інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу гуртків, ширше використовувати інформаційно-комунікативні технології під час проведення навчальних занять.

Сформована структура методичної роботи базується на діагностично-прогностичній основі з урахуванням рівня професійної компетентності педагогів та їх потреб. Крім колективних форм широко використовувались індивідуальні форми методичної роботи: наставництво, курсова підготовка, самоосвіта, індивідуальні консультації, участь в районних, обласних науково-методичних заходах, участь в фахових конкурсах, створення портфоліо педагогів, огляд фахової літератури, створення методичної продукції та ін.

Діяльність методичної ради закладу скерована на підвищення науково-методичного рівня і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, сприяння впровадженню у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій, що забезпечують розвиток особистості вихованців. Важливу роль у забезпеченні дієвості методичних заходів належить засіданням методичної ради, на яких у плановому порядку розглядалися питання надання практичної допомоги педагогам закладу в інноваційній діяльності, підготовці методичних матеріалів, поширення передового педагогічного досвіду.

У минулому навчальному році методичною радою розглянуто і схвалено методичні матеріали педагогічних працівників закладу:

- навчальні програми гуртків: «Образотворче мистецтво» (початковий рівень навчання) - укладач Козак Л.Л.; «Студія краси» (основний, вищий рівні навчання) - автор Колісник С.А.;«Комп’ютерна графіка і мультимедіа» (основний, вищий рівні навчання) - автор Колісник С.А.; «Юна леді» (початковий рівень навчання) - укладач Братчик Т.І.; «Арт-майстерня» (вищий рівень навчання) - укладач Заболотня Л.П.; «Фантазія і природа» (вищий рівень навчання) – автор Кулібаба Т.А.;

- науково-методичні розробки, які подавалися для участі у фахових конкурсах з різних напрямків позашкільної освіти: «Навчальна програма театру ляльок», «Сценарій вистави тіньового театру «Історія намистинки» (автор Заболотня Л.П.), «Сценарій театралізованого свята Масляної (автор Даниленко Ю.С.),навчально-методичний посібник «Гурток як форма професійного самовизначення старшокласників», «Методичні рекомендації «Нетрадиційне заняття на гуртку як умова розвитку пізнавальних інтересів вихованців» (автор Колісник С.А.), «Навчальна програма гуртка «Паперопластика» (автор Кулібаба Т.А.).

У 2016/2017 навчальному році пройшли експертизу науково-методичної ради КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» методичні матеріали педагогічного досвіду, які схвалено і занесено до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» та представлено на обласній виставці «Освіта Київщини»: навчальна програма «Паперопластика», керівник Кулібаба Т.А. (схвалено НМР КВНЗ КОР «Академiя неперервної освiти», протокол №2 від 02.02.2017р.), навчальна програма «Комп’ютерна графіка і мультимедіа», навчальна програма «Студія краси», керівник Колісник С.А. (схвалено НМР КВНЗ КОР «Академiя неперервної освiти», протокол №3 від 30.03.2017р.).

Належна увага в 2016/2017 навчальному році приділялась роботі педагогічної ради, на засіданнях якої розглядалися актуальні питання розвитку позашкільної освіти, організації навчально-виховного процесу гуртків.

Згідно з річним планом роботи в рамках діяльності методичного кабінету протягом року функціонувало методичне об’єднання керівників гуртків (керівник: керівник гуртка-методист Колісник С.А.) з метою поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки керівників гуртків.

Під час роботи методичного об'єднання керівників гуртків практикувалися переважно активні форми роботи, спрямовані на формування якісно нового педагога-позашкільника, здатного сформувати у вихованців базові компетенції, успішного і компетентного, готового до інноваційних змін, які знайшли обгрунтування в концепції Нової української школи. Слід відзначити, що переважна більшість засідань методичного об’єднання мали практичний характер з використанням активних та інтерактивних технологій: ділові ігри, методичні діалоги, практичні заняття, презентації, моделювання педагогічних ситуацій та навчальних занять. Робота з молодими педагогами в 2016/2017 навчальному році була спрямована на створення умов для їх професійного зростання. Новопризначеним педагогам надано консультативну та адресну методичну допомогу щодо календарно-тематичного планування програмового матеріалу, особливостей методики проведення навчального заняття, ведення журналу планування та обліку роботи гуртка тощо.

Вибір педагогами пріоритетних форм підвищення кваліфікації та самоосвіти визначається переважно курсами підвищення кваліфікації. У рамках атестації протягом 2016/2017 навчального року курсами підвищення кваліфікації охоплено 6 педагогів закладу, 2 педагоги пройшли підвищення кваліфікації в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» , 2 педагоги – в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», за дистанційною формою навчання навчався на курсах підвищення фахової кваліфікації 1 педагог. Сучасною перспективною формою підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності для педагогічних працівників є обласні професійні об'єднання на базі навчальних закладів Київщини. Навчався на курсах підвищення кваліфікації на базі ООЗО Фастівської школи народної майстерності 1 педагог.

Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з чинними нормативно-правовими документами. Методичним кабінетом здійснюється організаційно-методичний супровід атестації педагогів розроблено методичні рекомендації, забезпечено роботу консультаційного пункту, проведено інструктивно-методичні наради, здійснено оцінку діяльності педагогічних працівників, які атестуються. Залишається якісним склад педагогічних працівників, за наслідками атестації: підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» з 9 тарифним розрядом керівнику гуртка «Стильна штучка» Лозінській М.Л.; підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» з 10 тарифним розрядом керівнику гуртка «Точка зору» Будаковій Н.А.; підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» методисту з виховної роботи Міщенко Наталії Миколаївні; підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» директору Будаковій Н.А.

Відповідно до змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами методичний кабінет здійснює розвиток їх професійної компетентності шляхом залучення до участі в обласних та Всеукраїнських науково-методичних заходах, що проводилися РМК відділу освіти Ставищенської РДА, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» та НЕНЦ. Активізувалася робота щодо пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів закладу. Варто відзначити зростання результативності педагогів в професійних і фахових конкурсах в 2016/2017 навчальному році. Педагоги взяли участь у 5 професійних конкурсах обласного рівня та вибороли призові місця. Слід відзначити Заболотню Л.П. (І місце) та Даниленко Ю.С. (ІІІ місце) переможців обласного конкурсу віртуальних науково-методичних розробок з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти; обласного етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти.

В 2016/2017 навчальному році було відзначено почесною грамотою з нагоди святкування Дня селища Ставище керівника гуртка Лозінську М. Л. за професійні досягнення та вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти району.

Здійснюється комплекс заходів, спрямованих на пошук, навчання і розвиток обдарованих дітей, а також створення умов для їхнього творчого самозростання. Спостерігається позитивна динаміка в підготовці обдарованих дітей до обласних та Всеукраїнських масових заходів з дітьми та учнівською молоддю. Близько 500 вихованців Центру взяли участь в 30 обласних масових заходах по 6 напрямах позашкільної освіти: науково-технічному, художньо-естетичному, еколого-натуралістичному, туристсько-краєзнавчому, військово-патріотичному, гуманітарному. Аналіз кількісних та якісних показників щодо участі вихованців в обласних та Всеукраїнських масових заходах показав стабільну послідовність результатів.

Слід відмітити високий рівень підготовки гуртківців в масових заходах науково-технічного, еколого-натуралістичного, художньо-естетичного напрямів .

Достатня увага приділяється створенню умов для повноцінного функціонування методичного кабінету як інформаційно-методичного центру. Ефективно функціонує веб-сайт закладу, забезпечено зв'язок із сайтами усіх навчальних закладів району. Зростає активність педагогічних працівників в оволодінні мультимедійними засобами навчання.

Виховна робота у Ставищенському районному центрі дитячої та юнацької творчості (культорганізатори Дишлюк Л.В., Даниленко Ю.С.) здійснюється за програмою «Моє завтра починається сьогодні» . Культорганізатори Дишлюк Л.В., та Даниленко Ю.С. стали активні організаторами районного свята «Майбутнє твориться сьогодні», започаткованого районною державною адміністрацією спільно з районним відділом освіти. Урочистий захід проходив з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей та з метою відзначення та нагородження обдарованих дітей Ставищенщини, які є переможцями та призерами обласних та Всеукраїнських етапів предметних олімпіад, МАН, творчих та спортивних конкурсів.

  • робота (методист Міщенко Н.М.) в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району організовується згідно Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, виховних програм навчальних закладів, класних колективів та програм і проектів роботи з батьківською громадськістю.

Протягом нинішнього навчального року проведено 4 засідання районного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів району і виїзний семінар «Громадсько активні школи – агенти суспільних змін» на базі Ставищенського НВК № 1.

Розкішнянська ЗОШ І-ІІІ ст., Ставищенський НВК №1, Гейсиська ЗОШ І-ІІІ ст., Гостромогильський НВК, Журавлиська ЗОШ І-ІІІ ст., Красилівський НВК, Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ст., Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст., Попружнянський НВК працюють в рамках проекту «Школа як осередок розвитку громади». Педагоги цих навчальних закладів були учасниками національної конференції «Створення інклюзивного середовища в школах і громадах» (12-13.12.2016р.) та фестивалю «Розвиток громадсько активних шкіл в контексті сучасних змін» (02.11.2016р.).

У нинішньому навчальному році у рамках діяльності Районної асоціації дитячих організацій Ставищенщини «Крона» по п’яти напрямках («Почни з себе», «Ерудит», «Світ захоплень», «Краєзнавець», «Перші старти») було проведено 7 виховних справ.

У 2016/2017н.р. переможцями загальнорайонної гри «Світ дитинства» РАДОС «Крона» стали:

Ставищенський НВК № 1 – 1 місце;

Ставищенський НВК № 2 – 2 місце;

Гостромогильський НВК – 3 місце;

Ясенівська ЗОШ І-ІІ ст. – 4 місце;

Красилівський НВК – 5 місце.

Проведено три засідання Координаційної ради РАДОС «Крона».

Представники органів районного учнівського самоврядування взяли участь в обласних зборах лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді, в роботі Обласної ради дітей Київщини, в дні учнівського та студентського самоврядування «Самоврядування – крок до державотворення» у Київській обласній державній адміністрації та Київській обласній раді (14.12.2016р.).

Учні та педагоги загальноосвітніх навчальних закладів протягом року були активними учасниками та переможцями більше 20 районних, обласних та Всеукраїнських творчих конкурсів: конкурсів малюнків та плакатів, поетичних та екологічних конкурсів, профорієнтаційних заходів, конкурсів в рамках діяльності учнівського самоврядування. Найактивнішими учасниками цих заходів стали колективи Ставищенського НВК № 1, Бесідського НВК, Гостромогильського НВК, Торчицького НВК та Красилівського НВК.

Діти та педагоги Ставищенщини не стояли осторонь обласних та Всеукраїнських акцій: підтримали обласні акції «Подарунки дітям АТО до дня Святого Миколая», Всеукраїнську громадську соціально-екологічну акцію з прибирання зелених зон та благоустрою територій «Зробимо Україну чистою», ХІІ Всеукраїнську благодійну акцію Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», що пройшла під гаслом: «Хочу бачити життя», зібравши 8630 грн.

Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів району були активними учасниками та переможцями професійних конкурсів для педагогів: Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість» – І місце – Дудник Т.В., вчитель Красилівського НВК, обласний етап даного конкурсу – ІІ місце – Стеценко В.М., заступник директора з виховної роботи Бесідського НВК; обласний конкурс суспільно значущих проектів учнівського самоврядування – І місце – Бабенко О.М., педагог-організатор Гостромогильського НВК; обласний етап Всеукраїнської акції «Годівничка» – І місце – Смірнова О.Ю., педагог-організатор Торчицького НВК.

 

Поряд з позитивними тенденціями виявлено і проблеми для подальшого вирішення.

  1. Необхідним є налагодження системи проходження курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників-сумісників.
  2. Потребує покращення розробка методистами власних науково-методичних та дидактичних матеріалів (методичні рекомендації, програми, посібники тощо).
  3. Потребує покращення робота з обдарованими дітьми, яка визначається в обласному та Всеукраїнському етапах масових заходів з дітьми та учнівською молоддю.
  4. Через відсутність достатнього бюджетного фінансування залишається проблема зміцнення матеріально-технічної бази гуртків усіх напрямів, забезпечення їх дидактичним матеріалом, періодичною пресою, необхідними матеріалами для участі в обласних та Всеукраїнських масових заходах.

 

Категорія: Аналіз діяльності | Додав: leonivna8 (10.02.2019)
Переглядів: 79 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Хмаринка тегів
Друзі сайту
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Ставищенський ЦДЮТ © 2020